top of page

SON TUNG M-TP

Gogi House

Commercial for a Korean BBQ Steak House 

Producer | Mẫn Nhi

Director | Linh Dan Nguyen Phan

DP | Đặng Thái Trần

Cam Op | Cao Ngọc Hậug

Focus | Vũ Nguyễn

AC | Bi Trần 

Colorist | Neo Vương

Editor | Neo Vương & Blue Production

G&E | PS Viet Nam

Stylist | Sơn Quốc Tô & Lân Bảo Phạm

IMG_0654.JPG
IMG_0656.JPG
IMG_0657.JPG
IMG_0652.JPG
IMG_0655.JPG
IMG_0651.JPG
bottom of page