top of page

director/dp

Khả Ngan x Pham Mạnh Quỳnh

Story | Vũ Ngọc Phượng

Production Company | Pink Panther Ent.

Producer | Nguyễn Anh Tú, Châu Nguyễn

Director and DP | Linh Dan Nguyen Phan

Editor | Duy Joseph

Colorist | Bùi Công Anh

Cam Op | Cao Ngọc Hậug

Fly Cam | Alex Hass 

AC | Minh Nhí

G&EHanoi Lens

Wardrobe | Adidas & Adidas Original

Stylist | Pông Chuẩn

Make Up | Trí Trần Make Up House

Screen Shot 2020-03-05 at 10.01.45 PM.pn
Screen Shot 2020-03-05 at 10.02.06 PM.pn
Screen Shot 2020-03-05 at 10.01.25 PM.pn
Screen Shot 2020-03-05 at 10.02.23 PM.pn
bottom of page